สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

โดยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จัดให้มีการถวายพระมาลา ถวายราชสดุดี บำเพ็ญประโยนช์ โดยมีรองผู้อำนวยนายชลิต เชื้อเพชร เป็นประธานในพิธี