สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

ได้จัดพิธีประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ให้กับลูกเสือเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

โดยมีผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ทำพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูให้กับลูกเสือเนตรนารี