สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

“รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 08.00 น.โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

นำโดยนายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

พร้อมด้วยคณะครู – นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธี “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี

และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89