สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

สอบนักธรรมสนามหลวง

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้เป็นสนามสอบนักธรรมสนามหลวง

สนามสอบโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยสำนักเรียนวัดท่าช้าง โดยมีพระครูสิริ สิกขการ รองเจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช

เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย