สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 หน่วยการแข่งขัน สพม.9 สุพรรณบุรี 3 วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559

ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ FB:โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย)