สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 เป็นต้นไป โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

โดยมีคุณสมเกียรติ ศีลาเจริญ และดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผอ.สพม 9 ประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้มีอุปการะคุณ ได้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้