สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ร่วมกับคณะครูและนักเรียนได้จัดพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนนพรรษา "12 สิงหา มหาราชินี" ณ อาคาร 48 ปี โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย