สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ยินดีต้อนรับ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลาประมาณ 10.00 น. ทางโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้ต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่

โดยท่านผู้อำนวยการ นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ กล่าวต้อนรับคณะคุณครูสายใจ กันประชา จากโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้น สพป.นฐ เขต2