สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 โดยมีนายสมเกียรติ ศีลาเจริญ

เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้มีอุปประการคุณมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

(ดูรูปภาพเพิ่มเติ่มได้ที่ Facebook : โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย)