สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

มอบเกียรติบัตรเข้าแข่งขัน เกมส์ทางคณิตศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขัน เกมส์ทางคณิตศาสตร์

เกมส์24 และ SUDOKU โดยรองฯ ณภัทร นรสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ