สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการ Big Cleaning Day

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ อำเภอเดิมบางนางบวช

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนสถานศึกษาเเละประชาชนทั่วไป จัดโครงการ Big Cleaning Day

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๕ พรรษา

โดยมีนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี