สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมกีฬาสีภายในต่อต้านยาเสพติด "ธรรมโชติเกมส์ "

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้จัดกิจกรรม กีฬาสีภายในต่อต้านยาเสพติด

"ธรรมโชติเกมส์ " ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน - วันเสาร์ที่ 1 กรกฏาคม 2560

โดยมี นายยุทธดนัย แจ่มศรี นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี

(ดูรูปภาพเพิ่มเติ่มได้ที่ Facebook : โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย)