สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีเปิดหอศิลป์ร่วมสมัย พระอาจารย์ธรรมโชติ

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดพิธีเปิดหอศิลป์ร่วมสมัย พระอาจารย์ธรรมโชติ

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วย นายวัฒนา ยั่งยืน นายอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี