สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ยินดีต้อนรับ คุณครูณัชนันทน์ บุตรดาวงษ์

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น.คณะครูนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

ยินดีต้อนรับ คุณครูณัชนันทน์ บุตรดาวงษ์ ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง