สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100วัน)

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 08.30 นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียน ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100วัน) เพื่อถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคาร 48 ปี

มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริ และร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์